5. Dorpi

Dorpi betyder ”torp” och detta hus är hämtat från en gård i Brönäs i Klarälvdalen, som bestod av denna byggnad från sekelskiftet 1700-1800, samt en mindre bod.


Båda byggnaderna är nu återförenade här i Antilla. Gården kallades i folkmun för ”Lellhjo”. Vid återuppförandet har vi bevarat så mycket som möjligt av det ursprungliga, såsom de gamla dörrarna med sin höga trösklar och de gamla handhyvlade breda takbrädorna.

<<< Våra stugor